in Gelezen

De keten uitgedaagd

kaft

“Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT”

Logius, de Belastingdienst en andere ketenpartners werkten de afgelopen tien jaar aan het standaardiseren en digitaliseren van “verantwoordingsinformatie” in het programma SBR (Standard Business Reporting). De verantwoordingsketen met de Belastingdienst is goed en wel ingeregeld en dus was het tijd voor een boek over hoe dat allemaal gegaan was. Een heel uitgebreid boek over hoe het allemaal gegaan was.

Thauris was al consultancybureau stevig betrokken in de totstandkoming van SBR en deed een beroep op de TU Delft om te helpen met het boek. Daar kwam een uitvoerige beschrijving uit.

Plat gezegd: bedrijven leveren op een gestandaardiseerde manier “verantwoordingsinformatie” aan aan voorzieningen die door Logius zijn opgezet en worden beheerd. Die verantwoordingsinformatie komt bij de Belastingdienst terecht, waar het wordt verwerkt in de eigen systemen. En dat vele, vele, vele malen per jaar. Voor zover ik het kan volgen is deze manier van werken alleen bij de Belastingdienst in werking (belastingaangiften), maar ook andere kandidaten zijn bezig (Kamer van Koophand, CBS), wat ervoor zou zorgen dat regelmatige uitwisselingen in de verantwoordingsketen op enig moment digitaal en gestandaardiseerd gaan. Dat brengt stevige opstartkosten met zich mee en een ingewikkelde ketenco√∂rdinatie omdat techniek, juridica en processen steeds meer verweven raken, maar met het volume, het bereik en de termijn waar we het over hebben schat ik in dat het zichzelf ruimschoots terug betaalt uiteindelijk (aan zowel de kant van bedrijfsleven als overheid).

Het is echt een naslagwerk en een goeie ook. Het boek gaat in op hoe je grote programma’s organiseert en de politieke kant ervan, het gaat in op governance, het gaat in op de principes van SBR, de techniek erachter, de beveiliging. En dat vanuit een academische grondigheid.

Ik las ook het boekje van PBLQ over de SAP implementatie bij Defensie (SPEER)en natuurlijk het PBLQ boekje over het Landelijk Register Kinderopvang, waar ik zelf aan meegewerkt heb. Maar petje af: dit gaat behoorlijk de diepte in en was voor mij een hele goeie herhaaloefening in keteninformatisering, Digipoort, XBRL, BPEL, NT, S2S, BPMN en andere drie- en vierletterige afkortingen. De auteurs kunnen goed duiden wat de uitdagingen zijn in dit soort trajecten.

Dat alles zorgt wel voor 440 pagina’s en dat zijn niet allemaal pageturners. Op een gegeven moment werd ik ongeduldig en ging het lezen wat vluchtiger. Maar dat doet aan de kwaliteit van het boek niets af. Wat er dan ook nog wel bij had gekund was hoe de beheerorganisatie precies in elkaar zat trouwens.

Je kunt het gratis als e-book downloaden: http://www.iospress.nl/book/de-keten-uitgedaagd/

http://www.deketenuitgedaagd.nl

http://www.sbr-nl.nl

Write a Comment

Comment