James Surowiecki – The Wisdom of Crowds

wisdom of crowds

Why the Many are Smarter than the Few and how Collective Wisdom shapes Business, Economics, Societies and Nations.

Barry was me net een paar dagen voor met zijn recensie.. maar ik moet zeggen dat ik iets positiever ben dan hij.

Tegenover dingen als massahysterie, kuddegedrag en gedrochten van compromis stelt Surowiecki dat in veel gevallen groepen en “het publiek” slimmer zijn dan individuen en in het bijzonder ook slimmer dan experts. “Chasing the expert is a mistake, and a costly one at that”

Surowiecki schetst een kader onder welke voorwaarden “de groep” een goed antwoord op een vraag kan geven en bij welk soort problemen dat dan kan.

Hij definieert drie soorten problemen:
– cognitieproblemen: problemen waar ?ɬ©?ɬ©n antwoord op is (hoeveel knikkers zitten er in deze pot);
– co?ɬ?rdinatieproblemen: problemen met min of meer onafhankelijke actoren; bijvoorbeeld de werking van vraag en aanbod (kapitalisme vs. de planeconomie, waarbij de eerste een mechanisme is waarbij iedereen meewerkt in het cre?ɬ´ren van vraag en aanbod en de tweede een mechanisme waarin met name het aanbod door een selecte groep wordt bepaald);
– co?ɬ?peratieproblemen: problemen waarbij je alleen door samenwerking verder komt; bijvoorbeeld het heffen van belasting voor het cre?ɬ´ren van publieke voorzieningen.

Continue reading