De kinderopvangketen; over het verbinden van beleid, uitvoering en ICT

De afgelopen anderhalf jaar was ik namens ICTU projectmanager van de ontwikkeling van het Landelijk Register en de Gemeenschappelijke InspectieRuimte Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LR GIR KOP).

In de tweede helft van 2012 is LR GIR KOP overgedragen van programma naar een beheerfase en dat was een mooi moment om de lessons learned van het programma uit te werken. Dat resulteerde in een, mag ik wel zeggen, zeer fraai boekje waar vanuit verschillende invalshoeken geschreven is over de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van LR GIR KOP. De hoofdstukken werden geschreven door DUO (beheer), KING (implementatie bij gemeenten en GGD’en), VNG en GGD (sturing vanuit hun respectievelijke landelijke organisaties), SZW (opdrachtgever en programmamanagement) èn door mij (vanuit ICTU over de ontwikkeling).

Het boekje werd als PBLQatie (vroeger HEC Papernote) gepubliceerd en is daarom te downloaden vanaf de site van PBLQ:
http://www.pblq.nl/publicaties/2013/papernote-40-de-kinderopvangketen

Ook ICTU schreef er een nieuwsbericht over.