John Whitmore: Succesvol coachen

Whitmore is één van de grondleggers van het “moderne” coachen. Ik las het boek in het kader van de leergang Intercoach die ik mag volgen.

Coachen, ten opzichte van andere “beïnvloedingsstijlen”, richt zich op de zelfwerkzaamheid van de gecoachte. Er zit een geloof achter dat mensen hun eigen pad moeten vinden. Coachen als stijl richt zich dus op het helpen van mensen om hun eigen pad te vinden, in plaats van (bijvoorbeeld) ze te adviseren wat ze moeten doen. Daarbij zijn twee begrippen in samenhang van belang: bewustzijn en verantwoordelijkheid. Iemand die zich niet bewust is van zijn eigen gedrag kan het ook niet veranderen. En iemand die zich niet verantwoordelijk voelt voor een verandering zal er ook niets mee gaan doen. Wat mij enorm helpt is die twee termen continu in beeld houden als ik coaching als stijl wil toepassen. En tegelijkertijd, als ik vanuit die optiek kijk, zie ik ook hoe vaak ze niet gebruikt worden (en ook dat ik ze niet gebruik).

Whitmore gaat vrij uitgebreid op de achtergrond van coaching in en de mentaliteitsverandering van het moderne coachen versus het oude coachen (met name in de sport), waarbij je iemand de techniekjes aanleert en continue feedback geeft op de techniek. Whitmore en consorten kwamen uit op het concept “inner game”: wat gebeurt er binnen je op het moment dat je dat tennisracket, die hockeystick of die golfclub ter hand neemt.

Een zeer bruikbaar model om toe te passen in coachingssituaties is het “GROW-model”, waarbij je eigenlijk een volgorde van vragen doorloopt om uiteindelijk te komen tot concrete vervolgacties.
G: Goals: wat zijn je doelen?
R: Reality: wat is nu de werkelijkheid?
O: Options/Obstacles: wat zijn de opties en de obstakels om vanuit de werkelijkheid de doelen te bereiken
W: Way forward: wat zijn de stappen om te nemen

De auteur neemt veel ruimte om zijn kijk op de wereld over te dragen (milieu, economie, bankensector, kapitalisme), zogenaamd als context voor het belang van coaching. Wat mij betreft had het boek ook wel zonder die context gekund, maar je kunt hem vergeven dat hij het boek als platform gebruikt om zijn zorgen over de wereld te uiten.

http://www.performanceconsultants.com/sir-john-whitmore

http://www.bol.com/nl/p/succesvol-coachen/1001004010609021/